logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Próbna matura z matematyki
6 listopada 2020 9:00

Użytkownik
Oliwia Burkacka (~oliwia.burkacka)
Arkusz
Rachunek prawdopodobieństwa
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
18 pkt
Uzyskany wynik
94%
Zad 1 (0 - 1 pkt) $$A=\{3, 9, 0, 1, 5, 0, 1, 0\}$$Mediana zbioru A wynosi

a) 5 i 1

b) 0

c)ok 1

d) 3

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) $$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$Z powyższego zbioru losujemy dwie cyfry bez zwracania budując liczbę dwucyfrową. Liczba sposobów otrzymania liczby podzielnej przez 5 wynosi:

a)ok 5

b) 8

c) 6

d) 7

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Liczba dwucyfrowych liczb, złożonych z cyfr $$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$ w których cyfry mogą się powtarzać, wynosi:

a) 36

b)ok 30

c)bad 25

d) 20

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 4 (0 - 1 pkt) Ile jest liczb 4-cyfrowych, w których dowolne dwie sąsiadujące ze sobą cyfry nie są takie same?

a)ok 6561

b) 9000

c) 4536

d) 10000

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 1 pkt) Ze zbioru A = (-5 ,-4 ,-3 ,... , 9) losujemy jedną liczbę a. Prawdopodobieństwo, że funkcja liniowa $$f(x) = ax + b$$ jest malejąca wynosi:

a) $$\frac{5}{14}$$

b)ok $$\frac{1}{3}$$

c) $$\frac{1}{2}$$

d) $$\frac{9}{19}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) W urnie znajduje się 44 losów, w tym 3 przegrywających. Wyciągamy z urny jeden los. Prawdopodobieństwo, że będzie to los wygrywający wynosi:

a)ok $$\frac{41}{44}$$

b) $$\frac{3}{41}$$

c) $$\frac{3}{44}$$

d) $$\frac{44}{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadną same reszki wynosi:

a)ok $$\frac{1}{8}$$

b) $$\frac{1}{2}$$

c) $$\frac{1}{4}$$

d) $$\frac{3}{8}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 1 pkt) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 9 wynosi:

a) $$\frac{1}{6}$$

b)ok $$\frac{1}{9}$$

c) $$\frac{5}{36}$$

d) $$\frac{1}{18}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 2 pkt)

Poniższa tabela przedstawia oceny ze sprawdzianu ze statystyki w klasie IV B:

Oceny cel bdb db dst dop ndst
Liczba ocen 4 0 8 3 5 6

Wyznacz średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe ocen w klasie IV B
Twoje odpowiedzi:

Średnia arytmetyczna: 3.12

Odchylenie standardowe: 1.6716

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Średnia arytmetyczna: 3.12
Odchylenie standardowe: 1.6716

Zad 10 (0 - 2 pkt) Na ile sposobów można utworzyć liczbę czterocyfrową, tak aby 1 cyfra była parzysta.
Twoje odpowiedzi:

Odpowiedź: 2375

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Odpowiedź: 2375

Zad 11 (0 - 2 pkt) W urnie znajduje się 7 kul czarnych i 10 kul białych . Losujemy kolejno dwie kule bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kul różnokolorowych? Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.
Twoje odpowiedzi:

Licznik: 35

Mianownik: 68

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Licznik: 35
Mianownik: 68

Zad 12 (0 - 4 pkt) Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby czterocyfrowej, w której iloczyn cyfr tej liczby jest podzielny przez 3. Podaj ilość liczb czterocyfrowych oraz ilość liczb, w których iloczyn cyfr jest podzielny przez 3. Wynik określający prawdopodobieństwo zaokrąglij do czterech miejsc po przecinku.
Twoje odpowiedzi:

Ilość liczb czterocyfrowych: 9000

Ilość liczb, których iloczyn cyfr podzielny jest przez 3: 5416

Prawdopodobieństwo wylosowania liczby czterocyfrowej, w której iloczyn cyfr jest podzielny przez 3: 0.6018

Punkty zdobyte za to zadanie: 4 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Ilość liczb czterocyfrowych: 9000
Ilość liczb, których iloczyn cyfr podzielny jest przez 3: 5416
Prawdopodobieństwo wylosowania liczby czterocyfrowej, w której iloczyn cyfr jest podzielny przez 3: 0.6018