logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Justyna Bronk (~justynabronk)
Arkusz
Twierdzenie sinusów i kosinusów
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
8 pkt
Uzyskany wynik
63%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Kosinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 4, którego pozostałe boki mają długość 10 i 9 wynosi:

a) $$\frac{197}{180}$$

b)ok $$\frac{11}{12}$$

c) $$\frac{11}{6}$$

d) $$-\frac{11}{12}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Sinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 7 wynosi$$\sin \alpha=\frac{4}{9}$$Promień okręgu opisanego na tym trójącie ma długość:

a) $$R=\frac{63}{2}$$

b)ok $$R=\frac{63}{8}$$

c) $$R=\frac{56}{9}$$

d) $$R=\frac{63}{4}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Promień okręgu opisanego na trójkącie ABC wynosi 9. Długość odcinka |BC| leżącego naprzeciw kąta 150° wynosi:

a) $$\frac{9}{2}\sqrt{3}$$

b)ok $$9$$

c) $$\frac{9}{2}$$

d) $$\frac{9}{\sqrt{3}}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 2 pkt) W trójkącie ABC, kąt przy wierzchołku A ma miarę 60°, odcinek |AC| = 23, odcinek |CB| = 27. Wyznacz miarę kąta przy wierzchołku C oraz długość odcinka |AB|.
Twoje odpowiedzi:

Miara kąta przy wierzchołku C zaokrąglona do pełnych stopni: 72

Długość odcinka |AB| zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 29.73

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Miara kąta przy wierzchołku C zaokrąglona do pełnych stopni: 72
Długość odcinka |AB| zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 29.73

Zad 5 (0 - 3 pkt) W czworokącie ABCD określone są następujące długości: $$|AB|=23$$ $$|BC|=22$$ $$|CD|=24$$ $$|DA|=25$$ $$|BD|=21$$ Oblicz długość przekątnej |AC| i podaj ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Twoje odpowiedzi:

Odp: 42.8

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Odp: 41.85