logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Justyna Bronk (~justynabronk)
Arkusz
2ga
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
12 pkt
Uzyskany wynik
100%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Pole trójkąta o bokach długości 10 oraz 7 i kącie między nimi o mierze 150° jest równe

a)ok $$\frac{35}{2}$$

b) $$35$$

c) $$52.5\sqrt{5}$$

d) $$\frac{35\sqrt{3}}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Dany jest trapez ABCD, w którym przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC, |AD| = |DC| oraz kąt ABC ma miarę 69° (patrz rysunek). Stąd wynika, że kąt β ma miarę

a)ok 138°

b) 99°

c) 111°

d) 148°

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Który z podanych trójkątów jest podobny do trójkąta, którego długości boków są równe $$12\ 18\ 23$$

a) $$12.25\ 18.25\ 23.25$$

b) $$3\ 3\ 13$$

c)ok $$3\ 4.5\ 5.75$$

d) $$12\ 18\ 69$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Dany jest romb o boku długości 11 i kącie rozwartym 120°. Pole tego rombu jest równe

a) $$121$$

b) $$\frac{121}{2}$$

c)ok $$\frac{121\sqrt{3}}{2}$$

d) $$1320$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 1 pkt) Kosinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 7, którego pozostałe boki mają długość 12 i 12 wynosi:

a) $$\frac{337}{288}$$

b) $$\frac{239}{144}$$

c) $$-\frac{239}{288}$$

d)ok $$\frac{239}{288}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) Kosinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 5, którego pozostałe boki mają długość 9 i 9 wynosi:

a) $$\frac{187}{162}$$

b) $$-\frac{137}{162}$$

c)ok $$\frac{137}{162}$$

d) $$\frac{137}{81}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Sinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 4 wynosi$$\sin \alpha=\frac{6}{13}$$Promień okręgu opisanego na tym trójącie ma długość:

a)ok $$R=\frac{13}{3}$$

b) $$R=\frac{52}{3}$$

c) $$R=\frac{26}{3}$$

d) $$R=\frac{48}{13}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 1 pkt) Sinus kąta stojącego na przeciwko boku o długości 6 wynosi$$\sin \alpha=\frac{5}{9}$$Promień okręgu opisanego na tym trójącie ma długość:

a)ok $$R=\frac{27}{5}$$

b) $$R=\frac{54}{5}$$

c) $$R=\frac{20}{3}$$

d) $$R=\frac{108}{5}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 1 pkt) Promień okręgu opisanego na trójkącie ABC wynosi 10. Długość odcinka |BC| leżącego naprzeciw kąta 30° wynosi:

a)ok $$10$$

b) $$\frac{10}{\sqrt{3}}$$

c) $$5\sqrt{3}$$

d) $$5$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 10 (0 - 1 pkt) Promień okręgu opisanego na trójkącie ABC wynosi 11. Długość odcinka |BC| leżącego naprzeciw kąta 30° wynosi:

a)ok $$11$$

b) $$\frac{11}{2}\sqrt{3}$$

c) $$\frac{11}{2}$$

d) $$\frac{11}{\sqrt{3}}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 11 (0 - 2 pkt) W trójkącie ABC, kąt przy wierzchołku A ma miarę 60°, odcinek |AC| = 16, odcinek |CB| = 18. Wyznacz miarę kąta przy wierzchołku C oraz długość odcinka |AB|.
Twoje odpowiedzi:

Miara kąta przy wierzchołku C zaokrąglona do pełnych stopni: 70

Długość odcinka |AB| zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 19.49

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Miara kąta przy wierzchołku C zaokrąglona do pełnych stopni: 70
Długość odcinka |AB| zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 19.49